Theorie vs. praktijk

Een veelvoorkomende vraag van eigenaren/opdrachtgevers:

"Waarom moet ik extra geld betalen om een commissioning team in te huren? Ik heb contractueel toch recht op een goed functionerend gebouw. Het is toch de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, bouwteam,  ingenieur, architect, adviseurs en alle verschillende onderaannemers om mij te geven waar ik voor betaal?
…… In een perfecte (onwerkelijke) wereld, is dit waar, je zou geen commissioningteam nodig hebben … 

MAAR

In de "echte wereld" hebben we te maken met dingen als:

 • Strakke tijdplanning voor het ontwerp / deadlines
 • Aanpassingen van strakke tijdplanning voor het ontwerp / deadlines
 • Strakke tijdplanning voor de echte bouw / deadlines
 • Aanpassingen strakke tijdplanning voor de echte bouw / deadlines
 • Is er voldoende menskracht beschikbaarheid gedurende de ontwerpfase?
 • Is er voldoende menskracht beschikbaarheid voor de echte bouw?
 • Is de kwaliteit van het engineering op het gewenste niveau?
 • Kwaliteit van de hoofdaannemer en onderaannemers

Het effect van voorgaande opsomming kan een potentieel zijn in de ontwerpfase voor:

 • Lagere kwaliteit van geproduceerde tekeningen;
 • Constructieproblemen;
 • Operationele problemen;
 • Niet compleet zijn van bouwdocumenten.

Voor de werkelijke bouw kan het een potentieel zijn voor:

 • Apparatuur en systemen zijn niet geïnstalleerd volgens tekeningen;
 • Apparatuur en systeem werken niet waarvoor ze ontworpen zijn of interactief;
 • Bouwkosten verhogend;
 • De opleverdatum wordt niet gehaald, wordt overschreden.

Door het commissioningproces toe te passen zal bij de oplevering het effect zijn:

 • Minimale klachten in verband met de in gebruik genomen apparatuur en systemen;
 • Minimale "terugbellen" aan de aannemer om problemen op te lossen;
 • Minimaal aantal restpunten;
 • Gladde overgang van de bouwactiviteiten naar de in gebruik name van het gebouw;
 • Commissioning bevestigt dan de gebouwbeheerders zijn getraind in de werking en het onderhoud van de in gebruik genomen apparatuur en systemen.

Het gaat dan vaak niet om een “besparing” maar om “vermeden” kosten. Helaas heb je bij vermeden kosten geen geld uitgegeven c.q. betalingen verricht.